U bevindt zich momenteel op de website van de Welvaart en Leefomgeving uit 2006.

Het Centraal Planbureau en het Planbureau hebben in 2015 een nieuwe toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO) afgerond. Deze studie gaat over de ontwikkeling van de (fysieke) leefomgeving in Nederland. Dat gebeurt voor een aantal thema's: mobiliteit, klimaat/energie, landbouw/natuur/water. De ontwikkeling van de bevolking en economische groei zijn belangrijke drijvende krachten. Ook regionale verschillen worden verkend. Deze brede analyse is bedoeld om de opgaven zichtbaar te maken, die de Nederlandse overheid op de lange termijn kan verwachten. De lange termijn is in deze studie 2050. De scenario's kunnen beleidsmakers helpen bij hun keuzes met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling en het toekomstige beleid.

De Welvaart en Leefomgeving 2015 is gepubliceerd op 1 december 2015.

Als u de publicatie uit 2006 wil inzien, kan dat hier.