Naar de homepage

Energieprint

Het binnenlandse gebruik van energie is tussen 1990 en 2002 met circa 17 procent toegenomen. De toename bij de huishoudens was relatief beperkt; de relatief grootste toename kwam voor rekening van de dienstensector. De emissie van broeikasgassen was in 2002 iets hoger dan in het basisjaar 1990. In het afgelopen decennium zijn de gas- en elektriciteitsmarkt in Nederland geliberaliseerd en is er concurrentie ontstaan tussen de energiebedrijven. Afnemers kunnen nu zelf kiezen bij welk energiebedrijf ze hun gas en elektriciteit inkopen.

Hoe we in de toekomst aan de energievraag gaan voldoen, verschilt sterk per scenario. Bij een goed functionerende internationale energiemarkt voor olie en gas zoals in Global Economy, blijft aardgas de komende decennia een belangrijke rol spelen. De belangrijkste verschillen ontstaan in de elektriciteitsopwekking. Daarbij krijgen nieuwe technologieën een kans, maar de keuze wordt vooral bepaald door de kosten. In Global Economy betekent dit dat poederkoolcentrales in belangrijke mate in de nieuwe capaciteit voorzien. In Transatlantic Market gaat naast kolenvermogen ook nieuw kernvermogen een rol spelen. Dat komt doordat het accent komt te liggen op energiezelfvoorziening, als gevolg van blokkades in energiemarkten. In Strong Europe bestaat nieuwe capaciteit aanvankelijk uit gasgestookte centrales. Op lange termijn wordt in Strong Europe ook kolenvergassing met CO2-afvang en -opslag toegepast.

Hierdoor zal het gebruik van kolen in alle scenario’s duidelijk toenemen. Door klimaatbeleid gaan in Strong Europe op de langere termijn ook windenergie, zon en biomassa een belangrijkere rol in de elektriciteitopwekking spelen. Dit leidt uiteindelijk voor 2040 tot een aandeel elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare bronnen (hernieuwbare electriciteit) van ruim 30 procent.

De kenmerken van de scenario's

Strong Europe

Mondiale handel met milieurestricties. Effectief internationaal klimaatbeleid

Global Economy

Mondiale vrijhandel. Geen grensoverschrijdend klimaatbeleid

Regional Communities

Handelsblokken blijven gehandhaafd. Effectief nationaal milieubeleid

Transatlantic Market

Handelsblokken blijven gehandhaafd. Geen sterk milieubeleid

Kerngegevens Energie

Global Economy Strong
Europe
Transatlantic Market Regional Communities
Inwoners 2040 19,7 18,9 17,1 15,7 miljoen
BBP/hoofd 2040 221 156 195 133 2001=100
Vermogen kernenergie 0 0 6000 0 MW
Aandeel hernieuwbare electriciteit 1 34 2 24 %
Ontwikkeling 2040 in % t.o.v. 2002
Energiegebruik Nederland +55 +10 +40 -5
Energiegebruik/hoofd +30 -5 +35 -5
Gebruik kolen +195 +40 +155 +35
Gebruik olie +90 +35 +65 +10
Gebruik aardgas +5 -25 -25 -35
Aardgasvoorraden -95 -85 -85 -57
CO2-emissies +65 -20 +30 -10

Download

- Het hoofdstuk Energie in Hoofdrapport (PDF)
- Het hoofdstuk Energie in Achtergrondrapport (PDF)