Naar de homepage

Welvaart en Leefomgevingprint

Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beïnvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario’s.

Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken.

Dat gebeurt voor de thema’s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend.

   Naar het persbericht

Nieuw op de site

   Figuren en data
   English summary

Downloads

   Samenvatting (PDF, 448 KB)
   Hoofddocument Welvaart en Leefomgeving (PDF, 3,3 MB)
   Achtergronddocument Welvaart en Leefomgeving (PDF, 15 MB)


 Bibliografische gegevens

 Welvaart en Leefomgeving,
 hoofddocument
 239 pp, 2006
 ISBN-10: 90-6960-149-4
 ISBN-13: 978-90-6960-149-6
   Bestel het hoofdrapport

Welvaart en Leefomgeving,
achtergronddocument

506 pp, 2006
ISBN-10: 90-6960-150-8
ISBN-13: 978-90-6960-150-2
 Bestel het achtergrondrapport