Naar de homepage

Welvaart en Leefomgeving

Nederland verandert door trends als individualisering, vergrijzing, migratie en (inter)nationale economische ontwikkelingen. Hoe verandert Nederland in de komende decennia, tot 2040 en welke krachten beïnvloeden die ontwikkeling het meest? Omdat de periode tot 2040 te lang is en te zeer bepaald wordt door onzekere factoren om voorspellingen te kunnen doen, worden deze vragen verkend aan de hand van vier scenario’s.

Met deze studie brengen het Centraal Planbureau, het Milieu- en Natuurplanbureau en het Ruimtelijk Planbureau in kaart wat de mogelijke veranderingen zijn en wat zij kunnen betekenen voor de fysieke leefomgeving: de omgeving waarin huidige en toekomstige generaties moeten leven, wonen en werken.

Dat gebeurt voor de thema’s: wonen, werken, mobiliteit, landbouw, energie, milieu, natuur en water. Ook de regionale verschillen, het ruimtebeslag en de toekomst van de grote steden en het landelijk gebied worden in hoofdlijnen verkend.

Welvaart en Leefomgeving

Hoofddocument
239 pp, 2006
ISBN-10: 90-6960-149-4
ISBN-13: 978-90-6960-149-6
Bestel het hoofdrapport

Achtergronddocument
506 pp, 2006
ISBN-10: 90-6960-150-8
ISBN-13: 978-90-6960-150-2
Bestel het achtergrondrapport

Aanvullingen en Errata
Persbericht

Downloads

Samenvatting (pdf)
Hoofddocument Welvaart en Leefomgeving (3,3 MB)
Achtergronddocument Welvaart en Leefomgeving (15 MB)