Naar de homepage

Landelijk gebied

In het hoofdstuk landelijk gebied worden de ontwikkelingen geschetst waardoor het landelijk gebied kan veranderen. De sociale en economische structuur en het uiterlijk van het landelijke gebied zijn van oudsher gerelateerd aan de landbouw. Twee trends brengen daarin echter geleidelijk verandering: de structuur van de landbouw verandert en de druk vanuit andere functies neemt toe.

Als gevolg van de internationale concurrentie wordt de schaal in de meeste landbouwsectoren steeds groter en industrialiseren de productietechnieken. Door deze schaalvergroting zijn de percelen en de bedrijfsgebouwen groter geworden. De tweede trend waardoor de landbouw minder bepalend wordt voor het landelijk gebied, is de toenemende vraag naar woon- en werklocaties en natuur- en recreatiegebied. Stadsranden breiden uit met industrie, woonwijken en infrastructuur. Hoewel de landbouw het grondgebruik nog duidelijk domineert (circa 70% van het Nederlandse grondoppervlak), wordt de economie van het landelijk gebied al geruime tijd bepaald door deze nieuwe functies. De locatie van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en de manier waarop die worden vormgegeven, bepalen sterk het uiterlijk van het landelijke gebied.

Download

- de paragraaf Landelijk gebied in het Hoofddocument (PDF)