Naar de homepage

Milieuprint

Nederland is een welvarend, dichtbevolkt land met een dicht verkeersnet, een energie-intensieve industrie en een intensieve landbouw. Mondiale, Europese, nationale en lokale activiteiten en processen hebben allemaal in meer of mindere mate effect op de lucht- en waterkwaliteit en beïnvloeden de lokale leefomgeving en de kwaliteit van de natuur.

Hoewel het aantal inwoners, dieren en vervoerskilometers en het bruto binnenlands product (BBP) zijn toegenomen, zijn de emissies van milieuverontreinigende stoffen de afgelopen tien jaar afgenomen. Voor de meeste stoffen is er sprake van een absolute afname en zijn economische groei en emissie dus ontkoppeld. Een belangrijke uitzondering hierop is de emissie van kooldioxide. De kooldioxide-emissie is blijven toenemen en is van 1990 tot nu met meer dan 10 procent gestegen.

De kenmerken van de scenario's

Strong Europe

Mondiale handel met milieurestricties. Effectief internationaal milieubeleid

Global Economy

Mondiale vrijhandel zonder effectief internationaal milieubeleid

Regional Communities

Handelsblokken blijven gehandhaafd. Effectief nationaal milieubeleid

Transatlantic Market

Handelsblokken en importheffingen blijven gehandhaafd. Geen sterk milieubeleid

Kerngegevens Milieu

Global Economy Strong
Europe
Transatlantic Market Regional Communities
Inwoners 2040 19,7 18,9 17,1 15,7 miljoen
BBP/hoofd 2040 221 156 195 133 2001=100
Ontwikkeling 2040 in % t.o.v. 2002
CO2-emissie +65 -20 +30 -10
SO2-emissie +90 -47 +58 -30
NOx-emissie -38 -68 -46 -68
PM10-emissie +3 -30 -12 -44
NH3-emissie +18 -24 +7 -25
P-emissie water -7 -12 -13 -16
Ziektelast chronisch PM10 +22 +5 +26 +1
Afval totaal +100 +44 +53 +11
Afval verbranden +200 +78 +130 +19
Ruimtegebruik buitenland +55 +33 +33 +4

Download

- Het hoofdstuk Milieu in Hoofdrapport (PDF)
- Het hoofdstuk Milieu in Achtergrondrapport (PDF)