Naar de homepage

Mobiliteitprint

De afgelopen twintig jaar is de mobiliteit in ons land gegroeid. Die groei kwam tot uiting in een aanzienlijke vergroting van de verplaatsingsafstanden, waarvoor twee oorzaken kunnen worden onderscheiden. De eerste oorzaak is de toenemende beschikbaarheid van snellere vervoerswijzen en het sneller worden van de vervoerssystemen zelf, onder meer door betere wegverbindingen. Daardoor werd steeds meer voor snellere vervoerswijzen (auto en openbaar vervoer) gekozen. Deze trend is het gevolg van een sterke inkomensstijging, reële daling van de transportkosten, individualisering, huishoudensverdunning, emancipatie, en een toename van tweeverdieners en taakcombinatie.

Bovendien bereikte een grote groep mensen de ‘actieve’ leeftijdscategorie tussen de 20 en de 65 jaar. De groei van deze categorie zorgt vooral voor een toename van het autobezit en -gebruik. Het autobezit is de afgelopen dertig jaar meer dan verdubbeld, van drie miljoen naar zeven miljoen auto’s. Als tweede oorzaak worden ruimtelijke schaalvergrotingsprocessen genoemd. De toegenomen verplaatsingsafstanden voor het woon-werkverkeer is daarvan een goed voorbeeld.

In het recente verleden en het heden zijn de vervoermiddelen zelf nauwelijks sneller geworden. De afstandstoename komt met name doordat mensen vaker voor ‘snelle’ in plaats van ‘langzame’ vervoermiddelen kiezen. Ze kiezen bijvoorbeeld de auto of trein in plaats van de fiets en voor incidentele langere verplaatsingen kiezen ze voor de hogesnelheidslijn en het vliegtuig in plaats van de auto of de trein.

De kenmerken van de scenario's

Strong Europe

Mondiale handel met voortgaand Europees milieubeleid

Global Economy

Mondiale vrijhandel

Regional Communities

Handelsblokken en heffingen ter bescherming van milieu

Transatlantic Market

Handelsblokken en importheffingen ter bescherming nationale productie

Kerngegevens voor Mobiliteit

Global Economy Strong
Europe
Transatlantic Market Regional Communities
Inwoners in 2040 19,7 18,9 17,1 15,8 miljoen
BBP/hoofd 2040 221 156 195 133 2001=100
Huishoudens 10 8,6 8,5 6,9 miljoen
Personenautobezit 11,8 9,7 9,5 7,7 miljoen
Ontwikkeling 2040 in % t.o.v. 2002
Reizigerskilometers +40 +30 +20 +5
Goederenvervoer tonkm +120 +40 +65 -5
Congestie-uren +70 0 -10 -70
NOx-emissie -40 -70 -55 -75
CO2-emissie +70 +20 +35 -5

Download

- het hoofdstuk Mobiliteit uit het Hoofdrapport (PDF)
- het hoofdstuk Mobiliteit uit het Achtergrondrapport (PDF)