Naar de homepage

Regionale spreidingprint

Voor een klein land als Nederland kunnen vooruitzichten op regionale schaal nauwelijks los gezien worden van de te verwachten nationale ontwikkelingen. De nationale trends vormen dan ook het startpunt om regionale scenario’s te maken. We delen Nederland daarbij in drie landsdelen in:

  • het dichtstbevolkte en sterkst verstedelijkte gebied van de Randstad
  • het relatief dunner bevolkte, maar snel verstedelijkend gebied daaromheen van de Overgangszone
  • het relatief landelijke gebied van Overig Nederland.

Naarmate de regio’s meer in samenstelling verschillen kunnen er bovendien vervolgeffecten optreden, bijvoorbeeld voor het woon-werkverkeer (pendel) en de migratie. Ook kunnen huidige regionale verschillen in geboortekans, huishoudengrootte of arbeidsparticipatie in de toekomst verdwijnen of juist groter worden als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering. In deze analyse zijn de consequenties van bestaande samenstellingeffecten zoveel mogelijk meegenomen.

Kerngegevens regionale ontwikkelingen

Werkgelegenheid Gemiddelde werkgelegenheidsgroei per jaar in %
Global Economy Strong Europe Transatlantic Market Regional Communities
2003-'20 2021-'40 2003-'20 2021-'40 2003-'20 2021-'40 2003-'20 2021-'40
Nederland 0,7 0,2 0,1 0,0 0,3 -0,3 -0,3 -0,6
Randstad 0,5 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,3 -0,5 -0,6
Overgangszone 0,9 0,1 0,3 -0,1 0,5 -0,3 -0,1 -0,7
Overig Nederland 0,7 0,1 0,2 -0,2 0,3 -0,4 -0,2 -0,7
Beroepsbevolking
Nederland 0,7 0,2 0,3 -0,1 0,3 -0,3 -0,1 -0,6
Randstad 0,6 0,1 0,3 -0,1 0,2 -0,4 -0,2 -0,7
Overgangszone 1,0 0,3 0,4 -0,1 0,6 -0,3 0,0 -0,6
Overig Nederland 0,8 0,2 0,3 -0,1 0,4 -0,3 0,0 -0,6
Participatiegraad (15-64 jr) in % van de beroepsbevolking per jaar
2002 2020 2040 2020 2040 2020 2040 2020 2040
Nederland 69,0 74 74 70 69 72 72 69 68
Randstad 71,1 75 75 71 70 74 74 70 69
Overgangszone 69,7 74 74 70 69 73 73 69 68
Overig Nederland 65,4 71 72 68 67 70 70 66 66
Netto pendel
Nederland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Randstad 3,9 4,1 6,0 2,3 2,7 3,3 4,7 2,5 3,5
Overgangszone -4,5 -4,1 -5,7 -2,1 -2,1 -3,3 -4,2 -2,1 -2,7
Overig Nederland -1,8 -2,3 -3,5 -1,8 -2,6 -1,9 -3,1 -2,0 -3,1
Werkloosheid
Nederland 4,0 4,2 4,3 6,4 5,5 5,0 4,7 7,2 7,7
Randstad 3,9 5,1 4,3 7,6 5,4 5,8 4,6 7,6 7,0
Overgangszone 3,4 3,3 4,0 5,3 5,4 4,0 4,5 6,6 8,0
Overig Nederland 4,7 3,8 4,5 5,7 5,8 4,5 5,2 7,0 8,4

Download

- Het hoofdstuk Regionale ontwikkelingen uit het Hoofdrapport (PDF)
- Het hoofdstuk Regionale ontwikkelingen uit het Achtergrondrapport (PDF)