Naar de homepage

Ruimtelijke ontwikkelingenprint

Wat betekenen de vier scenario’s voor het grondgebruik in Nederland? Die vraag is relevant, omdat de schaal waarop het grondgebruik in de toekomst verandert een indruk geeft van de mate waarin de beleving van de fysieke omgeving zou kunnen veranderen. Bovendien zullen overheden in hun ruimtelijke beleidsplannen moeten anticiperen op deze verschuivingen op de grondmarkt.

Daarom is voor de belangrijkste grondgebruikfuncties geschat hoeveel ruimte daarmee gemoeid zal zijn. In elk scenario is verondersteld dat het huidige beleid wordt voortgezet, ook voor het ruimtelijkeordeningsbeleid. We veronderstellen dat dit beleid in hoofdlijnen in stand blijft en dat daardoor de huidige relatieve grond- en vastgoedprijzen relatief niet veel zullen veranderen. De berekende ruimtevraag laat dan zien welk areaal in de periode tot 2040 van functie kan veranderen en vormt een beleidsopgave voor de ruimtelijke ordening. Een deel van dit nieuwe ruimtegebruik zal via processen van transformatie en herstructurering in de plaats komen van bestaande functies, maar in de meeste gevallen zal de open ruimte die nu voor de landbouw gebruikt wordt - net als in het verleden - een nieuwe functie krijgen.

Kerngegevens verandering ruimtegebruik

Global
Economy
Strong
Europe
Transatlantic
Market
Regional
Communities
Inwoners in 2040 19,7 18,9 17,1 15,7 miljoen
BBP/hoofd 2040 221 156 195 133 2001=100
Nieuwe ruimtevraag in de Randstad (* 1000 ha) t.o.v. 2002
Wonen 44 27 24 6
Werken 16 8 7 -1
Recreatie 26 20 14 9
Natuur 26 31 22 22
Totaal 112 86 67 36
Nieuwe ruimtevraag in de Overgangszone (* 1000 ha) t.o.v. 2002
Wonen 30 16 17 6
Werken 14 5 7 -1
Recreatie 15 8 6 3
Natuur 46 60 42 54
Totaal 105 89 72 62
Nieuwe ruimtevraag in Overig Nederland (* 1000 ha) t.o.v. 2002
Wonen 21 12 12 3
Werken 14 7 9 0
Recreatie 8 3 2 1
Natuur 43 50 35 47
Totaal 86 72 58 51

Download

- Het hoofdstuk Ruimtelijk Beeld uit het Hoofdrapport (PDF)