Naar de homepage

Scenario'sprint

Deze studie gaat uit van vier scenario's die geordend zijn rond twee sleutelonzekerheden:

 • de bereidheid om internationaal samen te werken: de Europese Unie en mondiale samenwerking zijn belangrijk. Dit uit zich onder andere in internationaal milieubeleid en handelsliberalisatie.
 • de mate van hervorming van de collectieve sector. Hierbij gaat het om de keuze tussen collectieve dan wel private goederen en diensten en om de loonongelijkheid.

De kenmerken van de scenario's

Strong Europe

 • Immigratie vooral van gezinsmigranten
 • Hoge bevolkingsgroei
 • Europese integratie succesvol
 • Mondiale handel met milieurestricties
 • Effectief internationaal milieu- en klimaatbeleid
 • Nadruk op publieke voorzieningen

Global Economy

 • Immigratie belangrijk
 • Hoogste bevolkingsgroei
 • Europese economische en monetaire integratie belangrijk.
 • Mondiale vrijhandel
 • Hoge economische groei
 • Geen effectief internationaal milieubeleid
 • Nadruk op private voorzieningen

Regional Communities

 • Immigratie beperkt tot asielmigranten
 • Bevolking krimpt vanaf 2020
 • Geen verdere Europese integratie
 • Handelsblokken blijven gehandhaafd
 • Laagste economische groei
 • Effectief nationaal milieubeleid
 • Nadruk op publieke voorzieningen

Transatlantic Market

 • Immigratie beperkt tot werkmigranten
 • Bevolking stabiliseert rond 2030, daarna lichte afname
 • Europese integratie alleen op economisch gebied
 • Handelsblokken en importheffingen blijven gehandhaafd
 • Geen effectief milieubeleid
 • Nadruk op private voorzieningen

Kerngegevens

Global Economy Strong
Europe
Transatlantic Market Regional Communities
1971-2001 2002-2040 2002-2040 2002-2040 2002-2040
Mutaties per jaar in %
Bevolking 0,7 0,5 0,4 0,2 0,0
Arbeidsaanbod 1,1 0,4 0,1 0,0 -0,4
Werkgelegenheid 0,9 0,4 0,1 0,0 -0,5
Arbeidsproductiviteit 1,9 2,1 1,5 1,9 1,2
Volume bbp (marktprijzen) 2,6 2,6 1,6 1,9 0,7
BBP per hoofd 1,9 2,1 1,2 1,7 0,7
index (2001=100)
Arbeidsproductiviteit 100 224 179 209 160
BBP 100 272 184 209 132
BBP per hoofd 100 221 156 195 133
Gemiddeld niveau in % beroepsbevolking
Werkloze beroepsbevolking 5,5 4,1 5,7 4,6 7,3
Niveau's eindjaar in % BBP
Collectieve uitgavenquote 42 36 47 38 51