Naar de homepage

Grote stedenprint

In het hoofdstuk ‘Grote steden’ wordt ingegaan op de veranderingen die zich specifiek daar en met name in de Randstad, kunnen voordoen.

De vier grote steden spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van veel Nederlanders. Samen hadden ze begin 2003 een inwonertal van ruim twee miljoen, ongeveer een achtste van de Nederlandse bevolking. De concentratie van mensen, activiteiten, contactmogelijkheden en ideeën biedt een goede voedingsbodem voor groei, vooruitgang en vernieuwing. Tegelijkertijd brengt de hoge dichtheid van bevolking, bedrijven, verkeer en bebouwing ook problemen met zich mee. Verschillende groepen en activiteiten zitten dicht op elkaar in de ruimte en kunnen daardoor in veel gevallen hinder van elkaar ondervinden. De omvang van de steden en van de daar gedane investeringen in infrastructuur en gebouwde omgeving maken dat iedere aanpassing van de ruimtelijke inrichting aan veranderde omstandigheden een grote klus wordt en daardoor vaak een zaak van lange adem. Dergelijke knelpunten staan tegenover de hierboven genoemde voordelen en verhinderen het optimaal benutten van de kansen van de stad. Schematiserend wordt de samenhang tussen de macro-ontwikkelingen en de grootstedelijke thema's herleid tot de werking van een viertal grootstedelijke ‘markten’: de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de voorzieningenmarkt en de mobiliteitsmarkt, en tot de effecten van deze markten op de stedelijke leefomgeving.

Verbanden tussen grootstedelijke ontwikkelingen

Download

- de paragraaf Grote steden uit het Hoofddocument
- het hoofdstuk Grote steden uit het Achtergrondrapport