Naar de homepage

Werkenprint

Het thema werken omvat alle activiteiten buiten de landbouw, die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Deze activiteiten verhogen in vele opzichten de welvaart, maar leggen daarbij beslag op de leefomgeving. Bedrijven hebben ruimte nodig: in de vorm van productiehallen, kantoren, showrooms en opslagruimte, maar ook voor infrastructuur en als reservering voor toekomstige uitbreidingen. Bovendien hebben bedrijfsvestigingen invloed op de leefbaarheid, de uitstraling en de veiligheid van hun directe omgeving.

De afgelopen decennia is het aantal bedrijventerreinen en hun areaal flink toegenomen. De uitbreiding van de bedrijventerreinen van de afgelopen jaren is het gevolg van verschillende factoren die tegen elkaar inwerken. De eerste factor is de productiegroei en de werkgelegenheidsgroei die met de uitdijende economie gepaard gingen. Daarnaast groeide de dienstensector het snelst en ook in de andere sectoren vond een verschuiving plaats van productieactiviteiten naar kantoorwerkzaamheden. Deze trend manifesteerde zich onder meer in het uiterlijk van bedrijfsvestigingen en het aanzien van bedrijventerreinen. Door 'verdienstelijking' is per werknemer bovendien minder grond nodig, omdat kantoorwerkzaamheden compacter en meer in hoogbouw plaatsvinden. Dit kon echter het effect van de economische groei en de trek naar bedrijventerreinen niet compenseren, zodat het ruimtebeslag per saldo toenam.

De kenmerken van de scenario's

Strong Europe

Mondiale handel met milieurestricties

Global Economy

Mondiale vrijhandel

Regional Communities

Handel met name binnen Europa met milieurestricties

Transatlantic Market

Marktwerking en vrijhandel tussen de EU en Noord-Amerika

Kerngegevens voor Werken

Global Economy Strong
Europe
Transatlantic Market Regional Communities
Inwoners in 2040 19,7 18,9 17,1 15,7 miljoen
BBP/hoofd 2040 221 156 195 133 2001=100
Ontwikkeling 2040 in % t.o.v. 2002
Arbeidsaanbod t.o.v. 2002 +19 +4 0 -13
Areaal bedrijventerreinen +43 +18 +23 -3
Kantoorvolume +34 +19 +16 +1
Informele locaties +46 +27 +25 +7
Zeehaventerreinen +30 +7 +12 -9

Download

- Het hoofdstuk Werken uit het Hoofdrapport (PDF)
- Het hoofdstuk Werken uit het Achtergrondrapport (PDF)