Naar de homepage

Wonenprint

Voor de woningvraag zijn scenario’s opgesteld die afhangen van de huishoudensvorming. De huishoudenvorming wordt vooral bepaald door natuurlijke bevolkingsaanwas en buitenlandse migratie, daarnaast spelen inkomensgroei, voortgaande individualisering en de verandering in de leeftijdsamenstelling van de bevolking een rol.

Op regionaal gebied is tussen de scenario’s enige differentiatie aangebracht in de binnenlandse migratiestromen. Afhankelijk van de omvang van de huishoudengroei zijn de gesignaleerde migratiestromen uit het verleden naar de toekomst doorgetrokken. Dit betekent een voortzetting van de trend van migratie naar minder dichtbevolkte gebieden.

Voor deze studie is de regionale huishoudensamenstelling vertaald naar woningvraag op basis van de woonvoorkeuren van de verschillende typen huishoudens zoals die bekend zijn uit het woningbehoefteonderzoek.

Kerngegevens voor Wonen

Global Economy Strong
Europe
Transatlantic Market Regional Communities
Inwoners in 2040 19,7 18,9 17,1 15,8  miljoen
Aantal huishoudens in 2040 10,1 8,6 8,5 7,0  miljoen
BBP/hoofd 2040 (2001=100) 221 156 195 133
Eenpersoonshuishoudens 54 41 48 35  %
Vergrijzing (aandeel 65+) 23 23 25 25  %
Ontwikkeling 2040 t.o.v. 2002 Nieuwbouw (exclusief sloop)
Eengezinswoningen 1,9 1,1 1,0 0,3  miljoen
Meergezinswoningen 1,2 0,6 0,5 0,1  miljoen
Aandeel koop in nieuwbouw 72 65 70 65  %

Download

- Het hoofdstuk Wonen uit het Hoofdrapport (PDF)
- Het hoofdstuk Wonen uit het Achtergrondrapport (PDF)